โครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ธรรมะสู่ดวงใจ รุ่นที่ ๑

ณ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓

ทัศนศึกษา

ออกเดินทางจากวัดระฆังโฆสิตาราม เวลา ๐๗.๐๐ น. วัดแรกคือ วัดม่วง นมัสการพระที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดเกศไชโย และ พักฉันเพล ที่วัดเกศไชโย และนมัสการ หลวงพ่อแพ และให้อาหารปลา วัดพิกุลทอง ต่อจากนั้นจึงมุ่งหน้าสู่ วัดใหญ่ชัยมงคล และปิดท้ายรายการ ด้วยการเยี่ยมชม พระราชวังบางปะอิน ก่อนเดินทางกลับ

   
   
   
   
   
   
   
   

 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ห้องสมุดวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
เลขที่ ๒๕๐/๑ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
copyrights 2004 watrakang.com. all rights reserved. โทร.02-418-1079
library@watrakang.com