โครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ธรรมะสู่ดวงใจ รุ่นที่ ๑

ณ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.

วันที่ ๒๒ ถึง ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓

วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ห้องสมุดวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
เลขที่ ๒๕๐/๑ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
copyrights 2004 watrakang.com. all rights reserved. โทร.02-418-1079
library@watrakang.com