รายการวัตถุมงคล

อนุสรณ์ 122 ปี

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๗

1. พระเครื่องรูปเหมือนสมเด็จ พิมพ์หยดน้ำเล็ก เนื้อเงิน องค์ละ ๓๐๐ บาท
2. เหรียญรูปสมเด็จฯ เนื้อเงินใหญ่ องค์ละ ๔๐๐ บาท
3. เหรียญรูปสมเด็จฯ เนื้อทองแดงใหญ่ องค์ละ ๕๐ บาท
4. เหรียญรูปสมเด็จฯ เนื้อเงินเล็ก องค์ละ ๓๐๐ บาท
5. เหรียญรูปสมเด็จฯ เนื้อทองแดง องค์ละ ๓๐ บาท
6. พระเนื้อผงพิมพ์ทรงนิยม องค์ละ ๑๐๐ บาท
7. พระเนื้อผงพิมพ์ทรงเจดีย์ องค์ละ ๑๐๐ บาท
8. พระเนื้อผงพิมพ์เกศบัวตูม องค์ละ ๑๐๐ บาท
9. พระเนื้อผงพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จฯ องค์ละ ๑๐๐ บาท
10. ชุดรวมพระเนื้อผง ชุดละ ๔๕๐ บาท

 


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ห้องสมุดวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
เลขที่ ๒๕๐/๑ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
copyrights 2004 watrakang.com. all rights reserved. โทร.02-418-1079
library@watrakang.com