พิธีปิด และ มอบวุฒิบัตร แต่ พระนวกะ

ในโครงการอบรมเสริมความรู้ และ กัมมัฏฐานพระนวกะ

หน่วยอบรมที่ ๑๖ เขตบางกอกน้อย

ณ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๒

๙ สิงหาคม ๒๕๕๓
 

พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม

เจ้าคณะภาค ๑๑

มอบวุฒิบัตร / ให้โอวาท

พระราชประสิทธิวิมล เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย

 

กล่าวสรุปและปิดการอบรม

เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๓.๕๐ น. เริ่มปฏิบัติพระกัมมัฎฐาน ต่อจากนั้นจึง พักดื่มน้ำปานะ และซ้อมรับวุฒิบัตร เวลา ๑๔.๓๐ น. จนถึง ๑๖.๐๐ น. เป็นการกล่าวรายงานการอบรม และรับมอบวุฒิบัตร เริ่มจากวิปัสนาจารย์ เข้ารับมอบของที่ระลึก พระนวกะที่ผ่านการอบรม เข้ารับวุฒิบัตร


 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ห้องสมุดวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
เลขที่ ๒๕๐/๑ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
copyrights 2004 watrakang.com. all rights reserved. โทร.02-418-1079
library@watrakang.com